Om bestellingen opnieuw te printen, doet u het volgende:

Druk op MENU

Ga naar MANAGE DEVICE (apparaat beheren)

Druk op OK

Kies de optie ORDER LIST (bestellijst) door op OK te drukken
Deze optie laat de meest recente bestellingen zien (zowel bevestigd als afgewezen)

Afhankelijk van wat je wilt printen, ga je naar bevestigde bestellingen of geweigerde bestellingen

Druk op ^ om naar de meest recente bestelling te gaan of om de juiste bestelling te zoeken

Druk op PRINT (links van de rode aan/uit knop) om de bestelling af te drukken

Zodra de bestelling is uitgeprint, druk je op EXIT om terug te gaan naar het startscherm

Did this answer your question?