Het papier wordt doorgevoerd maar er wordt niets afgedrukt

Dit gebeurt vaak wanneer de papierrol achterwaarts is geplaatst of er niet-thermisch papier wordt gebruikt.

De printer voert het papier niet door

Meestal gebeurt dit wanneer de rubberen rol ontbreekt. De rode pijl hieronder wijst een correct geïnstalleerde rubberen rol aan.

Het scherm is leeg

Zorg ervoor dat de printer is aangesloten en staat ingeschakeld. Houd de rode knop, in het midden bovenaan het toetsenbord, vier seconden ingedrukt om de printer in te schakelen.

Did this answer your question?