Alle kosten en betalingen van Flipdish kunt u op elk moment in uw Flipdish Portal bekijken.

Stap 1: Log in op uw Flipdish-portal.

[Stuur een e-mail naar [email protected] als u uw wachtwoord opnieuw wilt instellen].

Stap 2: blader door de pagina totdat u account UW RESTAURANTNAAM ziet links in het menu. Klik hier op.

Er verschijnt een nieuw scherm met uw Flipdish-account, met daarin alle betaalde vergoedingen aan Flipdish, externe betalingen aan je restaurant, plus andere toeslagen en tegoeden zoals hieronder uitgelegd.

Inzicht in uw Flipdish-account


Beschouw uw Flipdish-account als een saldo waarop wordt weergegeven of u geld verschuldigd bent of visa versa.

Een minteken (-) voor een bedrag geeft aan dat uw Flipdish-account is gedebiteerd, bijvoorbeeld - € 1,01.

Bedragen zonder minteken geven een krediet aan op uw Flipdish-account, bijvoorbeeld €35.46.

Flipdish-account koppen uitgelegd

ID: transactiereferentienummer. Geef dit aan voor alle vragen over transacties.

Tijd: geeft de datum aan waarop een debitering of creditering is uitgevoerd met uw Flipdish-account.

Info: geeft informatie over het type krediet en debet dat op uw Flipdish-account is toegepast. Deze omvatten:

1. Kosten: verschuldigde bedragen aan Flipdish voor kaart- en geldtransacties voor de periode die wordt beschreven in de Beschrijving.

2. Fooien: als fooien voor uw restaurant zijn ingeschakeld, worden deze bijgeschreven op uw account.

3. Restaurantverkoop: kaartverkoop wordt bijgeschreven op uw Flipdish-account voor de periode die wordt beschreven in de kolom Beschrijving.

4. Overig: dit omvat, maar is niet beperkt tot, heffingen zoals:

Uw Flipdish-activeringskosten (gedebiteerd van uw Flipdish-account).

Terugbetalingen (bijgeschreven op uw Flipdish-account).

Beschrijving: geeft een beschrijving van het doel van de transactie, bijvoorbeeld: Vergoedingen 31-07-2017 tot 06-08-2017 DEMO Mexican Cafe (Edinburgh).

Factuur: klik op Factuur om een PDF van de factuur voor de weergegeven periode te bekijken.

Houd er rekening mee dat:

  • Wanneer een creditcardteruggave aan uw klant wordt gedaan, wordt het evenredige bedrag van de kosten automatisch bijgeschreven op uw account. Dit wordt weerspiegeld in de uiteindelijke kosten die wij toepassen. Contante restituties verschijnen als een op zichzelf staande kredietlijn op uw Flipdish-account, omdat ze handmatig worden toegepast.
  • Als uw Flipdish-account niet positief is, ontvangt u geen betaling van Flipdish als er externe uitkeringen verschuldigd zijn. Meestal als uw account een minus-saldo vertoont, is dit te wijten aan het feit dat uw activeringskosten worden toegepast op uw Flipdish-account, in plaats van dat deze vooraf, op het moment van aanmelding, worden betaald.

Gelieve eventuele vragen over betalingen te richten aan [email protected]

Did this answer your question?