Pre-GDPR was het acceptabel om klanten toe te staan zich passief aan te laten melden voor uw marketingactiviteiten met behulp van vooraf aangevinkte selectievakjes en andere niet-expliciete acties.

GDPR vereist echter dat toestemming:

  • Op een ondubbelzinnige manier moet worden gegeven - het moet duidelijk zijn waarvoor de toestemming wordt gegeven.
  • Vrij gegeven moet worden - de klant moet in staat zijn om gemakkelijk toestemming te geven en in te trekken zonder de klant ernstig in het gedrang te brengen wanneer hij / zij zich afmeldt. 
  • Bewust moet worden gegeven - de klant moet bewust worden gemaakt wie voor de verwerking verantwoordelijk is, van het recht om toestemming in te trekken en het doel van de verwerking.
  • Moet worden gegeven in een duidelijk bevestigende actie - de klant moet zich onafhankelijk van andere acties aanmelden en de toestemmingsoptie mag geen visuele prioriteit krijgen boven de afmeldoptie.

Wanneer klanten de app / website openen, wordt een toestemmingsscherm weergegeven dat vergelijkbaar is met het onderstaande scherm.

De toestemmingsprocedure van Flipdish brengt de vereisten van GDPR in evenwicht met de behoeften van uw bedrijf om zoveel mogelijk klanten te bereiken. De toestemmingsprocedure van Flipdish is ontworpen om het aantal toestemmingen van klanten te maximaliseren, terwijl ze zowel de geest als de letter van de wet naleven.

Het Flipdish-toestemmingsverzoekmechanisme detecteert automatisch welke aanmeldings-, loyaliteits- of retentiecampagnes u heeft ingeschakeld (indien aanwezig) en geeft het beste bericht aan uw klant weer.

Als u bijvoorbeeld een korting van 25% voor nieuwe klanten heeft ingesteld, krijgen alle nieuwe klanten een bericht te zien met de mededeling dat zij toestemming moeten geven om deze korting en andere aanbiedingen te ontvangen.

Als u geen korting voor nieuwe klanten heeft ingesteld, maar wel loyaliteitsaanbieding (bijvoorbeeld: "Koop 10, krijg 1 gratis"), dan wordt er een bericht over deze aanbieding aan de klant getoond.

Indien u geen specifieke aanbiedingen heeft ingesteld, wordt een algemeen bericht over het ontvangen van aanbiedingen weergegeven (en neem dan vooral even contact met ons op om een aantal campagnes op te zetten - ze helpen echt om de verkoop te verhogen!).

<image>

Zodra een gebruiker zich aan- of afmeldt, wordt deze beslissing vastgelegd in ons systeem. De klant kan op elk moment van gedachten veranderen, zoals hier wordt beschreven:

https://help.flipdish.com/your-customers-faqs/how-to-opt-out-of-promotions 

Hoe werkt dit voor bestaande klanten?

Bestaande klanten die nog niet expliciet toestemming hebben gegeven, krijgen een soortgelijk toestemmingsscherm te zien waarvan het bericht is aangepast aan deze huidige gebruiker. Dat wil zeggen, het bericht aan de gebruiker zal geen aanmeldaanbiedingen vermelden als deze gebruiker al een bestelling heeft geplaatst.  

Wat gebeurt er als een klant zich afmeldt?

Klanten die zijn afgemeld, ontvangen geen retentie-sms'jes. Hun account wordt gemarkeerd als ‘afgemeld voor marketing’.

Did this answer your question?