Card orders: dit is het cijfer voor de totale bestellingen met een kaart of bankpas voor die week

Cash orders: dit is het cijfer voor de totale contante bestellingen voor die week

Total orders: is de totale KAART-BESTELLINGEN voor de week

Het Credit / Money (Tegoed / Geld) dat naar jouw account wordt overgemaakt, is:

Totaal aantal kaart bestellingen + eventuele fooi die je hebt ontvangen - jouw kosten = tegoed aan jouw uw account

Als je bijvoorbeeld ooit een verkooprapport ziet met bijvoorbeeld Refunds. REFUNDED DISPUTED is de beschrijving van een bestelling die werd terugbetaald op de kaart van de klant als gevolg van een terugboeking. Lees hier meer over terugbetalingen. 

Betwiste restituties hebben een geschilloon van €15. Deze geschillencommissie wordt weergegeven in het gedeelte Fee Adjustment (kostencorrectie) van het rapport. Als een bestelling wordt betwist en wordt terugbetaald, betalen we de kosten terug naar jouw account.

Bijvoorbeeld:

Vergoedings aanpassingen:

Het bovenstaande rapport toont 3 betwiste bestellingen met geschilbeslechting van €45 (€15 per geschil),

Kosten terugbetaald voor betwiste bestellingen = € 8,72 (berekend op individuele bestelling en bij elkaar opgeteld)

Net Fee Adjustment (Netto kosten aanpassing) = geschilkosten - terugbetaalde vergoedingen

€45- €8,72 = €36,28

Als je vragen hebt over jouw verkooprapport of als je meer informatie wilt over terugbetaalde bestellingen, neemt je contact op met ons accountteam:
[email protected] 

Did this answer your question?